Live BBQ Catering Veg

Live BBQ Non-Veg Catering


Live BBQ Catering Veg

Choose the Best Package


Elite Veg Catering

Premium Veg Catering

Welcome drink - choose 1

Welcome drink - choose 1

Strawberry frost

Strawberry frost

Lemooni cooler

Lemooni cooler

Kiwi blast

Kiwi blast

Live Grill veg starters - Choose any 5

Live Grill veg starters - Choose any 3

Reshmi paneer tikka / Tandoori paneer tikka / Azwaini paneer tikka / Achari paneer tikka / Paneer pudina tikka / Paneer kali mirch

Reshmi paneer tikka / Tandoori paneer tikka / Azwaini paneer tikka / Achari paneer tikka / Paneer pudina tikka / Paneer kali mirch

Coastal bbq mushroom / Tandoori mushroom

Crispy fried corn / cajun spice baby potato

bbq pineapple / bbq watermelon

Dahi ke sholey / Veg shami kebab / Veg harabhara kebab / aloo corn tikki

Crispy fried corn / cajun spice baby poato

Dahi ke sholey / Veg shami kebab / Veg harabhara kebab / aloo corn tikki

Bread - choose any 1

Bread - choose any 1

Lacha paratha - tawa / Roti & naan

Lacha paratha - tawa / Roti & naan

Salad & Dips (all part of the package)

Salad & Dips (all part of the package)

Garlic mayo

Garlic mayo

Zulo coriander (mint chutney)

Zulo coriander (mint chutney)

Green salad

Green salad

Veg main course - choose any 3

Veg main course - choose any 2

Paneer butter masala / patyala shahi paneer / paneer lababdar / Kadai paneer / paneer do pyaza / paneer makhni

Veg jhalfrezi / Kadai vegetable / Veg makhanwala / Veg kolhapuri

Veg jhalfrezi / Kadai vegetable / Veg makhanwala / Veg kolhapuri

Dal tadka / Dal makhni / Dal E dum

Dal tadka / Dal makhni / Dal E dum

Rice - choose any 2

Rice - choose any 1

Veg pulav / Jeera rice / Ghee rice / plain rice

Veg pulav / Jeera rice / Ghee rice / plain rice

Veg dum biryani

Raitha

Raitha

Desserts - choose 3

Desserts - choose 2

Angoori gulab jammun

Angoori gulab jammun

Cut fruits / fresh fruit custard

Cut fruits / fresh fruit custard

Ice cream

Ice cream

Moong dal halwa

Semiya kheer / Rice kheer / Phirni

Shahi tukda

Semiya kheer / Rice kheer / Phirni

Table appointments - all part of the package

Table appointments - all part of the package

Pickle

Pickle

Pappad

Pappad